• Cysylltu Cymunedau yng Nghymru

 • Read in English

  Gwella Cludiant Cymunedol yng Nghymru

  Yn 2017, sicrhaodd CTA £1.1 miliwn i gyflawni prosiect newydd sy’n anelu at adeiladu rhwydwaith cludiant sy’n ymateb i alw ledled Cymru.

  Bydd prosiect ‘Cysylltu Cymunedau yng Nghymru ’ yn cael ei gyflwyno drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

  Dros gyfnod o bum mlynedd, bydd y prosiect yn dod â darparwyr cludiant at ei gilydd, yn hwyluso partneriaethau ac yn creu mentrau newydd.  Mae’r prosiect hwn yn cynnig cyfle unigryw i godi proffil cludiant cymunedol ac i helpu gweithredwyr i wireddu eu potensial er lles cymunedau lleol.

  Ein gobaith, gan weithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yw datblygu atebion arloesol a fydd yn gwella’r cludiant sydd ar gael i lawer.

  Yn enwedig, bydd y prosiect yn:

  • Sefydlu Rhwydweithiau Arloesi Cludiant yn Ne a Gogledd Cymru er mwyn meithrin cydweithredu a datblygu atebion cludiant newydd.
  • Adnabod anghenion cludiant lleol ac asesu a yw darparwyr cludiant cymunedol yn gallu datblygu atebion newydd sy’n llenwi’r bylchau yn y ddarpariaeth ar hyn o bryd.
  • Cyflwyno hyfforddiant a chefnogaeth broffesiynol er mwyn sicrhau bod y sector yn gallu addasu’n hawdd i anghenion ac amgylchiadau sy’n newid.