• Past Events
    • /

North Wales Forum

Date: 4th April 2019

Share on:

Join us at our North Wales Forum

04 April | 10:30 – 12:30 

The Management Centre, Bangor Business School, College Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

In April, CTA will be holding forum meetings across Wales to discuss the opportunities and challenges facing the community transport sector. 

The topics of discussion will include: 

  • An update on the Department for Transport’s consultation on section 19 & 22 permits; 
  • The Welsh Government’s ‘Improving Public Transport’ consultation; and 
  • CTA’s new ‘Measuring Social Value’ project. 

The forums will be an opportunity to hear about recent progress and share your views or raise any concerns with the CTA team in Wales. We hope to see you there!


Bydd CTA yn cynnal cyfarfodydd fforwm ledled Cymru i drafod y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu’r sector.

Bydd y pynciau trafod yn cynnwys:  

  • Diweddariad ar ymgynghoriad yr Adran Drafnidiaeth ar drwyddedau Adran 19 a 22; 
  • Ymgynghoriad ‘Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus’ Llywodraeth Cymru; a 
  • Phrosiect mesur gwerth cymdeithasol ym maes Cludiant Cymunedol  

Bydd yn gyfle ichi glywed am y cynnydd diweddar a rhannu eich barn neu godi unrhyw bryderon eraill. 


Event Details /

Date 4th April 2019

Address

The Management Centre
Bangor Business School
College Road
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG