• Past Events
    • /

South East Wales Forum

Date: 25th September 2019

Share on:

Join us at our South East Wales Forum!

25 September | 10:30 – 12:30 

Venture Wales, Navigation Park, Ty Menter, Mountain Ash, Borough of Rhondda Cynon Taf, CF45 4SN

In September, CTA will be holding forum meetings across Wales to discuss opportunities and challenges facing the sector:

  • The Public Transport (Wales) Bill
  • The Future Generations Commissioner’s consultation and events
  • An update and an opportunity to help shape the CTA’s new Performance Standards

The forum will be an opportunity to hear about recent progress and share your views or raise any other concerns with the CTA team in Wales. We hope to see you there!


Bydd CTA yn cynnal cyfarfodydd fforwm ledled Cymru i drafod y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu’r sector. Bydd y pynciau trafod yn cynnwys:

  • Y Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru)
  • Ymgynghoriad a digwyddiadau Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
  • Diweddariad a chyfle i helpu i lunio Safonau Perfformiad newydd y CTA

Bydd hwn yn gyfle i glywed am y cynnydd diweddaraf ac i rannu eich barn neu godi unrhyw bryderon eraill.


Event Details /

Date 25th September 2019

Address

Venture Wales
Navigation Park
Ty Menter
Mountain Ash
Borough of Rhondda Cynon Taf
CF45 4SN