• Past Events
    • /

South East Wales Forum

Date: 3rd April 2019

Share on:

Join us at our South East Wales Forum

03 April | 10:00 – 12:00 

Ty Menter/Venture House, Abercynon, CF45 4SH

In April, CTA will be holding forum meetings across Wales to discuss the opportunities and challenges facing the community transport sector. 

The topics of discussion will include: 

  • An update on the Department for Transport’s consultation on section 19 & 22 permits; 
  • The Welsh Government’s ‘Improving Public Transport’ consultation; and 
  • CTA’s new ‘Measuring Social Value’ project. 

The forums will be an opportunity to hear about recent progress and share your views or raise any concerns with the CTA team in Wales. We hope to see you there!


Bydd CTA yn cynnal cyfarfodydd fforwm ledled Cymru i drafod y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu’r sector.

Bydd y pynciau trafod yn cynnwys:  

  • Diweddariad ar ymgynghoriad yr Adran Drafnidiaeth ar drwyddedau Adran 19 a 22; 
  • Ymgynghoriad ‘Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus’ Llywodraeth Cymru; a 
  • Phrosiect mesur gwerth cymdeithasol ym maes Cludiant Cymunedol  

Bydd yn gyfle ichi glywed am y cynnydd diweddar a rhannu eich barn neu godi unrhyw bryderon eraill. 


Event Details /

Date 3rd April 2019

Address

Ty Menter / Venture House
Abercynon
CF45 4SH