• Past Events
    • /

South West Wales Forum

Date: 18th September 2019

Share on:

Join us at our North Wales Forum!

18 September | 10:30 – 12:30 

Hajan Cymru, Stephens Way, Camarthen, Carmanthenshire, SA31 2BG

In September, CTA will be holding forum meetings across Wales to discuss opportunities and challenges facing the sector.

The topics of discussion will include:

  • The Public Transport (Wales) Bill
  • The Future Generations Commissioner’s consultation and events
  • An update and an opportunity to help shape the CTA’s new Performance Standards

The forums will be an opportunity to hear about recent progress and share your views or raise any other concerns with the CTA team in Wales. We hope to see you there!


Bydd CTA yn cynnal cyfarfodydd fforwm ledled Cymru i drafod y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu’r sector. Bydd y pynciau trafod yn cynnwys:

  • Y Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru)
  • Ymgynghoriad a digwyddiadau Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
  • Diweddariad a chyfle i helpu i lunio Safonau Perfformiad newydd y CTA

Bydd hwn yn gyfle i glywed am y cynnydd diweddaraf ac i rannu eich barn neu godi unrhyw bryderon eraill.


Event Details /

Date 18th September 2019

Address

Hajan Cymru
Stephens Way
Camarthen
Carmanthenshire
SA31 2BG