• Transport Innovation Network – North Wales

    • Past Events
    • /

Transport Innovation Network – North Wales

Date: 16th October 2018

Share on:

Tuesday 16 October | 10:00 – 14:0

The  Community Transport Association  is holding a series Autumn events for our Transport Innovation Networks which bring together stakeholders interested in accessible and inclusive transport. Attendees  can  be community transport operators, third sector organisations, Local Authorities, Job Centre Plus, Health Boards, Ambulance service and more – this would be a good forum for those focused on socially necessary transport. The network is part of the Connecting Communities in Wales project and attendees will:-

  • Get an update on the Connecting Communities in Wales project
  • Hear  from Transport for Wales on their Strategy for Bus Transport in Wales
  • Get the Top Ten Tips for successful Funding Applications from WCVA

There  will  also be a great  opportunity to network during lunch.


Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr hydref ar gyfer ein Rhwydweithiau Arloesi Cludiant, sy’n dwyn ynghyd randdeiliaid sydd â diddordeb mewn cludiant hygyrch a chynhwysol. Gall y sawl sydd am fynychu fod yn weithredwyr cludiant cymunedol, sefydliadau trydydd sector, Awdurdodau Lleol, gweithwyr y Ganolfan Byd Gwaith, Byrddau Iechyd, gwasanaeth Ambiwlans a mwy – byddai hwn yn fforwm gwych i’r rhai sy’n canolbwyntio ar gludiant sy’n hanfodol yn gymdeithasol. Mae’r rhwydwaith yn rhan o’r prosiect Cysylltu Cymunedau yng Nghymru a bydd y sawl sy’n bresennol yn:-

  • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect Cysylltu Cymunedau yng Nghymru
  • Clywed gan Trafnidiaeth Cymru am ei Strategaeth ar gyfer Trafnidiaeth Bysiau yng Nghymru.
  • Cael Deg Awgrym Defnyddiol ar gyfer sicrhau ceisiadau llwyddiannus am gyllid gan WCVA

Bydd hefyd gyfle gwych i rwydweithio dros ginio.

Event Details /

Date 16th October 2018

Address

Conwy Business Centre
Junction Way
Junction Way
Conwy
LL31 9XX