Cludiant Cymunedol a’r Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol