• Join us at our Wales Forums 2019

Join us at our Wales Forums:

In April, CTA will be holding forum meetings across Wales to discuss the opportunities and challenges facing the community transport sector. 

The topics of discussion will include: 

  • An update on the Department for Transport’s consultation on section 19 & 22 permits; 
  • The Welsh Government’s ‘Improving Public Transport’ consultation; and 
  • CTA’s new ‘Measuring Social Value’ project. 

The forums will be an opportunity to hear about recent progress and share your views or raise any concerns with the CTA team in Wales. We hope to see you there! 


Bydd CTA yn cynnal cyfarfodydd fforwm ledled Cymru i drafod y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu’r sector.

Bydd y pynciau trafod yn cynnwys:  

  • Diweddariad ar ymgynghoriad yr Adran Drafnidiaeth ar drwyddedau Adran 19 a 22; 
  • Ymgynghoriad ‘Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus’ Llywodraeth Cymru; a 
  • Phrosiect mesur gwerth cymdeithasol ym maes Cludiant Cymunedol  

Bydd yn gyfle ichi glywed am y cynnydd diweddar a rhannu eich barn neu godi unrhyw bryderon eraill. 


Chose your local event below: